HOME I  English  I  Thai  I  Japanese   
การขอ
วีซ่าญี่ปุ่น
ใน
ประเทศไทย

วันหยุดราชการของศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ปี 2560

ศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น และไปรษณีย์ไทยทั้ง 11 แห่ง ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดชดเชยตามประเพณีของสถานทูตญี่ปุ่น:

Date Day Holidays 2017
02 มกราคม จันทร์ วันขึ้นปีใหม่
03 มกราคม อังคาร วันขึ้นปีใหม่
13 กุมภาพันธ์ จันทร์ วันมาฆบูชา
06 เมษายน พฤหัสบดี วันจักรี
13 เมษายน พฤหัสบดี วันสงกรานต์
14 เมษายน ศุกร์ วันสงกรานต์
05 พฤษภาคม ศุกร์ วันฉัตรมงคล
10 พฤษภาคม พุธ วันวิสาขบูชา
10 กรกฎาคม จันทร์ วันอาสาฬหบูชา
14 สิงหาคม จันทร์ วันหยุดชดเชยเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
23 ตุลาคม จันทร์ วันปิยมหาราช
05 ธันวาคม อังคาร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
11 ธันวาคม จันทร์ วันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
29 ธันวาคม ศุกร์ วันหยุดเทศกาลปีใหม่