HOME I  English  I  Thai  I  Japanese   
การขอ
วีซ่าญี่ปุ่น
ใน
ประเทศไทย
วันหยุดราชการของศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ปี 2559
ศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น และไปรษณีย์ไทยทั้ง 11 แห่ง ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดชดเชยตามประเพณีของสถานทูตญี่ปุ่น

<2559>

Date Day Holidays

1 มกราคม

ศุกร์

วันขึ้นปีใหม่

22 กุมภาพันธ์

จันทร์

วันมาฆบูชา

6 เมษายน

พุธ

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

13 เมษายน

พุธ

วันสงกรานต์

14 เมษายน

พฤหัสบดี

วันสงกรานต์

15 เมษายน

ศุกร์

วันสงกรานต์

5 พฤษภาคม

พฤหัสบดี

วันฉัตรมงคล

9 พฤษภาคม

จันทร์

วันพืชมงคล

20 พฤษภาคม

ศุกร์

วันวิสาขบูชา

19 กรกฎาคม

อังคาร

วันอาสาฬหบูชา

20 กรกฎาคม

พุธ

วันเข้าพรรษา

12 สิงหาคม

ศุกร์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

24 ตุลาคม

จันทร์

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

5 ธันวาคม

จันทร์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

12 ธันวาคม

จันทร์

วันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

23 ธันวาคม

ศุกร์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

29 ธันวาคม

พฤหัสบดี

วันหยุดเทศกาลปีใหม่

30 ธันวาคม

ศุกร์

วันหยุดเทศกาลปีใหม่